Alt Text

Een gebouw zou moeten aanvoelen als je ‘derde huid’

Voor mij een uitdaging iets te bedenken dat een logisch voortvloeisel is uit uw manier van leven. De wereld om ons heen wordt elke dag technischer en daarmee ongezonder. Daarmee wordt de kwaliteit van uw woning steeds belangrijker omdat dit de plek is waar u weer nieuwe energie wilt opdoen. Al ruim 25 jaar speuren we steeds weer naar de beste oplossingen passend bij de wensen van iedere nieuwe opdrachtgever.

Wie is het gezicht achter BioBouw?

Mijn naam is Wim Mourits. Werkzaam op het bedrijfsburo van een groot aannemersbedrijf, ontdekte ik dat het werk van de ‘jongens’ buiten op de werkvloer mij meer aansprak dan mijn werk binnen de 4 muren van een comfortabel kantoor. Mijn omscholing tot timmerman, 8 jaar avondschool, een leermeester met 40 dienstjaren, maakte dat ik in 1986 startte met mijn aannemersbedrijf ‘Mourits KlusBus’.
Image
Alt Text


Bedrijfsfilosofie

Voor mij blijft het belangrijkste uitgangspunt dat je huis nà je huid en kleding zou moeten aanvoelen als je ‘derde huid’. Het ademend vermogen van het gebouw staat daarbij centraal. Dit item staat haaks op de manier van de hedendaagse bouw. U als opdrachtgever, bepaalt hoever wij mogen/kunnen gaan. Voor mij een uitdaging om iets te bedenken dat het een logisch voortvloeisel is uit uw manier van leven. Wanneer een traditionele bouwer zijn afval reduceert en met technische snufjes een lage e.p.c. norm scoort, noemt ie zich al snel een ‘duurzaam bouwer’. Interessanter vind ik de aandacht voor een gezond binnenklimaat zonder deze technische luchtzuivering . Gaan we een stapje verder, naar ‘ecologisch bouwen’ dan passen we materialen toe die tijdens winning, productie, toepassing en sloop zo min mogelijk schade aan het milieu toebrengen. Wanneer we nog één stapje verder gaan, ’biologisch bouwen’ stellen we naast de eco-begrippen, het welbevinden van de mens centraal.
Lees meer

Wat kan ikvoor u doen

01

Advies

Particulier - Zakelijke markt - Aankoopkeuring
02

Ontwerp

Office Pilot Architecture - Uw laatste woning
03

Uitvoering

Leemwerk - Vegatatiedag - Keuken/meubelwerk
04

Straling

Bio-elektrakabel - Netvrijschakelaar - Overige stralingsreductie

Expert in eco-biologisch bouwen!